Læs om pris Læs om kontaktoplysninger

  Personlige oplysninger

  Autoriseret psykolog

  Overenskomst med sygesikringen

  Jeg har arbejdet som psykolog siden 1974 i offentligt regi og har haft egen praksis siden 1989

  I kraft af mine mange års erfaring indenfor psykoterapi har jeg mange værktøjer og metoder til
  rådighed.

  Jeg er uddannet i systemisk terapi, psykodynamisk terapi, gestaltterapi og EMDR

  I 2009 opnåede jeg at blive practitioner i EMDR, som er en særdeles virkningsfuld metode overfor krise,
  traume og sorg. Metoden kan også anvendes overfor depression og stress.

  Jeg har været med til at danne en supervisionsgruppe, bestående af psykologer og psykiatere. I
  denne gruppe mødes vi jævnligt for at drøfte faglige forhold og give hinanden supervision.

 


 Claus Tranberg